Sajak Nyanyian Orang Miskin

Pertolongan Untuk Orang Miskin

Merdu suara pengasihan
Diserukan di Insulinda
Kami dengar dengan gembira
Ia gerakan seluruh jajahan!

Jiwa kami yang sunyi tenang
Ia penuhkan pengharapan,
Pengharapan pertolongan
Dan pengasihan terang, senang!


Pekerjaan Pengasihan
Memberi merasa kaya!
Menolong merasa kuat!
    Semangat dan jiwa saya
    Disuruh Allah berbakti.
Bekerja memberkati,
Memenuhkan pengasihan.
    Kuingat pekerjaan
    Dengan pertolongan Tuhan!

6/25/2012 08:21:33 pm

Good reading


Comments are closed.